Adoptieclub Nederland is een particulier initiatief van Miranda van Dijk. In 2013 gaf zij aan te willen stoppen met deze web-site. Voor Nederlands geadopteerden zou dat betekenen dat er geen ontmoetingsplek zou zijn. Geen mogelijkheid om ervaringen te delen en gedachten uit te wisselen over adoptie. Erik Staal heeft dit initiatief overgenomen. 

Erik is project manager en SHE coördinator bij het grootste actieve kool bedrijf ter wereld, beroeps coach bij Aperia Consult en mede auteur van "Ingenieurs Managen".

In de nabije toekomst is het mogelijk om als geadopteerde een coach traject te volgen. Meer informatie volgt later.