Persoonlijke noot:

"Ik wilde met deze Adoptieclub Nederland geadopteerden samenbrengen, die door hun adoptie een andere start hadden en hun proces en gevoel wilden delen. Wat ik belangrijk vind is, om ondanks de vaak moeilijke start als baby/kind, vooral ook kracht te putten uit het proces dat we allemaal moeten gaan, wat kan resulteren in een sterke levenskracht en bevrijding na het doorleven van onze opgelopen pijnen. Het zou geweldig zijn om elkaar te inspireren en bewust te maken van de kansen die het geadopteerd zijn ook kan bieden; een enorme verdieping in jezelf en samen de weg vinden naar een vrij bestaan in het licht!".

Het kan als je erin gelooft en de moed hebt het aan te gaan!

Initiator, Miranda van Dijk