Adoptieclub Nederland is een particulier initiatief van Miranda van Dijk. In 2013 gaf zij aan te willen stoppen met deze web-site. Voor Nederlands geadopteerden zou dat betekenen dat er geen ontmoetingsplek zou zijn. Geen mogelijkheid om ervaringen te delen en gedachten uit te wisselen over adoptie. Erik Staal heeft dit initiatief overgenomen.